amatör
  1. person som inte är yrkesmässig utövare av ett yrke eller verksamhet [ANT. professionell] subst.
  2. person med bristande skicklighet inom en verksamhet subst.
  3. person med en stark kärlek för en viss verksamhet [mindre brukligt] subst.
Tillbaka till startsidan