järnhuva
  1. en enkel militärhjälm av järn utan brätten subst.
  2. inom mineralogi urlakad malmförekomst som innehåller järnrika mineral subst.
Tillbaka till startsidan