medellinje
  1. inom ridsport den tänkta linjen mitt på en ridbana från den ena kortsidan till den andra subst.
  2. linje som delar ett objekt i två lika stora delar [SYN. mittlinje] subst.
  3. diameter subst.
  4. ekvatorn subst.
Tillbaka till startsidan