kaniker
  1. medlem av domkapitel eller kollegialkapitel (pl./obst.form till kanik) subst.
  2. lärare vid en domkyrkoskola (pl./obst.form till kanik) subst.
  3. en svensk äppelsort med fett skal och löst fruktkött. subst.
Tillbaka till startsidan