aktivist
  1. person som aktivt arbetar politiskt utanför det etablerade statsskicket subst.
  2. person som förordar konkret handling subst.
  3. äldre betydelse för krigsivrare, krigshetsare [ANT. pacifist] subst.
Tillbaka till startsidan