additiv
  1. som kan framställas som en summa av delegenskaper adj.
  2. inom matematiken en funktion f från ett lineärt rum till ett annat eller summan av lineära rum om f(x+y)=f(x) +f(y) för alla x och y som tillhör funktionens definitionsmängd adj.
  3. som avser addition adj.
  4. inom kemin tillsatsämne till drivmedel och andra kemiska produkter subst.
Tillbaka till startsidan