celeber
  1. person som är känd och om­talad för betydande egenskaper eller hög samhälls­ställning [SYN. ryktbar] adj.
  2. om evenemang som är glansfullt tack vare när­varon av berömda gäster adj.
Tillbaka till startsidan