iakttagare
  1. person som iakttar något [SYN. observatör] subst.
  2. person som följer eller tillämpar en lärosats, sed o.d. subst.
Tillbaka till startsidan