adjunkt
  1. titel för vissa lärare på högre skolstadier subst.
  2. präst i lägre ställning subst.
Tillbaka till startsidan