järnkors
  1. gravkors av järn, sten eller trä [SYN. livträd] subst.
  2. anordning i militärutrustning i form av ett kors som var avsedd att skydda huvudet på soldat subst.
  3. tysk tapperhetsmedalj som har formen av ett mantuanskt kors [från tyskan] subst.
Tillbaka till startsidan